شما اگر روزنامه نخوانید از اخبار بی اطلاعید
اما اگه روزنامه بخوانید از واقعیت بی اطلاعید!
کتاب درست برعکس این جمله ست، اگر کتاب نخوانید از واقعیت بی اطلاعید، مطالعه باعث میشه همه چیز رو واقعی تر ببینید و اتفاقات پیرامونت رو بهتر درک کنید
آدمی که کتاب بخونه نیازی به چراغ نداره، چون فکرش به اندازه کافی نور داره...
این بستگی به خودمون داره که توی زندگی روزنامه خوان باشیم یا کتاب خوان!

✍🏼#مارک_تواین

شما اگر روزنامه نخوانید از اخبار بی اطلاعید اما ا