امیدوارم آثار مثبت مقابله با گرانی روزهای آینده روشن شود

امیدوارم آثار مثبت مقابله با گرانی روزهای آینده روشن شود

به گزارش خبرگزاری مهر، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در پیامی توییتری نوشت: مسئله تورم و گرانی و راهکارهای مقابله با آن سازوکارهای خاص خود را دارد که به طور مستمر در دستور کار تیم اقتصادی دولت و ستاد اقتصادی دولت در حضور رئیس جمهور محترم می‌باشد.

وی افزود: امروز به دستور رئیس جمهور محترم به علت گرانی تخم مرغ جلسه‌ای را برای ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های ذی ربط برگزار و تصمیمات لازم را گرفتیم که امیدوارم آثار مثبت آن در روزهای آینده روشن شود.

خبرگزاری مهر

#اسحاق_جهانگیری #هیئت_دولت #ستاد_اقتصادی_دولت