ویدئو / محکومیت اهانت به پیامبر (ص) در میدان امام حسین (ع) تهران

تصویربردار و تدوینگر: جواد علیزادهایسنا

#میدان_امام_حسین #تجمع_اعتراضی #هتک_حرمت_پیامبر_در_نشریه_شارلی_ابدو