#کتاب #اسرار_کار در زمستان ۹۸ توسط #نشر_مهربان به چاپ دوم رسید. فضای کرونایی آن ایام مجال و فرصت نداد که درباره‌اش بنویسم؛ چاپ اول این کتاب با حمایت شرکت #فناپ انجام شد؛

رخت و ریختِ بسیاری از شرکت‌ها و استارتاپ‌ها در اکوسیستم نوآوری در ایران الگوبرداری از شرکت‌هایی نظیر گوگل است اما همه می‌دانیم که وجه اصلی تمایز شرکت‌هایی نظیر گوگل در جذب، نگهداشت و توسعه سرمایه‌های انسانی ارزشمند آن است؛#لازلو_باک در این کتاب، فرآیندهای مرتبط با مدیریت سرمایه‌های انسانی در گوگل را به طور کامل تشریح می‌کند. اگر به این باور رسیده‌اید که مهم‌ترین مزیتِ رقابتی، یک تیمِ خوب و توانمند است، حتما از مطالعه این کتاب بهره خواهید برد ولی اگر هنوز گمان می‌کنید که ایده و سرمایه برای کارآفرینی و توسعه کسب و کار خیلی مهم‌تر از یک تیم خوب و توانمند است، توصیه می‌کنم که سراغ این کتاب نروید.

#کسب_و_کار

کتاب اسرار_کار در زمستان ۹۸ توسط نشر_مهربان به چا