هنگام ورزش ماسک نزنید

هنگام ورزش ماسک نزنید باشگاه خبرنگاران جوان در ادامه نوشت: در هنگام ورزش ماهیچه‌ها اسید لاکتیک تولید می‌کنند که این باعث احساس سوزش شده و سپس به دی اکسید کربن تبدیل و بازدم می‌شود و از طریق ماسک تنفس دوباره، دی اکسید کربن وارد بدن می‌شود که این امر می‌تواند باعث ک اهش عملکرد شناختی و تنفس شود. البته استفاده از ماسک به هنگام پیاده روی مانعی ندارد اما به هنگام انجام ورزش های سنگین در فضاهای باز ورزشکاران نباید ماسک استفاده کنند. الف #استفاده_از_ماسک #توصیه_های_ورزشی #ورزش_کردن
هنگام ورزش ماسک نزنید