تمامی دستگاه‌های دولتی موظف به عرضه سهام شرکت‌های خود در بورس هستند رئیس جمهور در جلسه ستاد اقتصاد...

تمامی دستگاه‌های دولتی موظف به عرضه سهام شرکت‌های خود در بورس هستند

رئیس جمهور در جلسه ستاد اقتصادی دولت، مدیریت بازار سرمایه و افزایش عرضه های اولیه را اقدامی اصولی و دقیق جهت ایجاد ثبات، توسعه و رونق بخشی به بازارهای مالی و اقتصاد کشور دانست.

ایسنا

#حسن_روحانی #بورس