روحانی: مشوق‌های ویژه برای صادرکنندگان متعهد ارزی در نظر گرفته می‌شود ایرنا #حسن_روحانی

روحانی: مشوق‌های ویژه برای صادرکنندگان متعهد ارزی در نظر گرفته می‌شود

ایرنا

#حسن_روحانی