یکی از غذاهای محبوب ژاپنی ها "تاکو تاماگو" نام دارد، آنها تخم بلدرچین را در سر بچه هشت پا میگذارند و آنرا کباب می‌کنند!

یکی از غذاهای محبوب ژاپنی ها تاکو تاماگو نام دارد