روحانی: کرونا تمام نشده و همچنان باید مراقب با...

روحانی: کرونا تمام نشده و همچنان باید مراقب باشیم

رئیس جمهور در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی:

تنها راه مقابله با کرونا رعایت اصول بهداشتی و پرهیز از برگزاری تجمعات غیرضروری است.

کرونا تمام نشده و همچنان باید مراقب باشیم.

حداقل تا پایان سال با آن درگیر هستیم.

برای تولید ماسک ارزان‌قیمت توسط وزارت صمت یارانه دولتی لازم اختصاص یافته است.

تسنیم

#کرونا_ویروس #کروناویروس #حسن_روحانی #رئیس_جمهور

روحانی کرونا تمام نشده و همچنان باید مراقب باشیم