#با_خودت_تکرار_کن

جملات تاکیدی مثبت اندیشی

🌸 اکنون همه در ها و دروازه ها گشوده شده اند.
🌸 اکنون همه راه ها باز و آزاد هستند.
🌸 همه جهان به من پاسخ مثبت می دهد.

« خداوندا سپاسگزارم »