روحانی: در زمینه اجاره بها دولت به مردم کمک خواهد کرد

رئیس جمهور، در جلسه هیئت دولت:

دولت در زمینه گرانی اجاره بها نمیتواند بی تفاوت باشد.

تصمیم گیری درباره قیمت مسکن و اجاره بها در جلسه بعدی ستاد مقابله با کرونا انجام خواهد شد.

تمام وزارتخانه، دستگاه ها،شرکت ها ، نیروهای مسلح و هر کسی که زمین دارد اگر نیاز آنی و فوری ندارد باید در اختیار وزارت مسکن قرار دهد.

زمین را مجانی و یا با قیمت کم در اختیار مردم قرار میدهیم.

بانک ها در این زمینه مسئولیت سنگینی دارند تا بتوانیم از بحث مشکل مسکن عبور کنیم.


باشگاه خبرنگاران