روحانی: بورس را امروز محکم نگه میداریم/دولت باید از بنگاه داری فاصله بگیرد

رئیس جمهور، در جلسه هیئت دولت:

دولت امکانات فراوانی دارد، که اگر این امکانات در اختیار مردم قرار بگیرد شرایط متفاوت می شود.

دولت زمین های فراوان و اضافه دارد این زمین ها را میتوان برای ساخت مسکن در اختیار مردم قرار داد تا قیمت مسکن بشکند.

بورس را باید امروز محکم نگه داریم.

وظیفه وزارت اقتصاد نگه داری و حفظ شرایط بورس است.

دولت باید از بنگاه داری فاصله بگیرد.

دولت طرح های نیمه تمام فراوانی دارد. نه دولت فعلی و نه دولت آتی نمتوانند این طرح های نیمه تمام را تکمیل کنند.

۱۲۰۰ معدن ما امروز ظرفیت برای احیا شدن را دارد و میتواند مردم را مشغول به کار کند.

بحث صادرات را باید تسهیل کنیم.

باشگاه خبرنگاران