روحانی: شوک ایجاد شده در بازار ارز موقت و گذرا است

رئیس جمهور در جلسه ستاد اقتصادی دولت:

شوک ایجاد شده در بازار ارز موقت و گذرا بوده و ریشه و دلیل بنیادی اقتصادی ندارد و باید تعادل به بازار ارز برگردد.

پیش نویس بسته حمایتی برای تنظیم بازار اجاره بهای مسکن آماده شود.

برخی تحرکات بین المللی علیه ایران و التهاب روانی و ایجاد نگرانی غیر واقعی یکی از دلایل افزایش نرخ ارز است.

همه مسئولان اقتصادی کشور موظف به پیگیری و اجرای سیاست‌های مصوب برای کنترل ارز هستند.

بر تاثیر افزایش قیمت ارز بر قیمت سایر کالاها نظارت دقیق و ممانعت جدی داشته باشید.

بازگشت درآمدهای ارزی به کشور، بازار ارز را متعادل خواهد کرد.

تسنیم


#روحانی #قیمت_ارز #بازار_ارز