تاکید روحانی بر آزادسازی دارایی‌های ایران در جهان

رئیس جمهور در جلسه ستاد اقتصادی دولت:

عرصه امروز مدیریت کشور برای حل مشکلات اقتصادی و جهش تولید ، عرصه مدیریت جهادی است.

مدیران عرصه اجرایی کشور همزمان در حال مبارزه فعال با تحریم‌های ظالمانه و غیرانسانی دشمنان همراه با مقابله با بیماری کرونا هستند.

تقویت بیش از پیش انسجام و وحدت در شرایط کنونی ضروری است.

بر لزوم تلاش برای آزادسازی داراییهای ارزی ایران در دیگر کشورها تاکید دارم.

انتقادهای غیرمنصفانه و حاشیه پردازی‌ها نمی‌تواند دولت را از مسیر خدمت صادقانه به مردم و حل مشکلات آنها و مبارزه جدی با تحریم دور کند.

نباید اجازه دهیم فشار تحریم برای تامین ارز باعث افزایش افسار گسیخته قیمت‌ها شود.

تسنیم