۱۰ راه برای داشتن ذهن آرام:

۱. صداهای ناهنجار ذهن‌تان را حذف کنید.
۲. کمتر وقت خود را پای تلویزیون‌ بگذارید.
۳. تمرکز ذهن (مدیتیشن) انجام بدهید.
۴. با نفس خودتان مبارزه کنید.
۵. بدن‌ تان را دوست داشته باشید.
۶. ورزش کنید.
۷. بی‌خیال زمان شوید.
۸. خوش بگذرانید.
۹. سعی نکنید همه‌چیز را کنترل کنید.
۱۰. یک دفتر خاطرات از رؤیای‌های‌تان بنویسید.

۱۰ راه برای داشتن ذهن آرام ۱ صداهای ناهنجار ذهن‌ت