#حدیث امام على عليه السلام: براى آنچه از دست...

#حدیث

امام على عليه السلام:

براى آنچه از دست رفته است اندوه به دلت راه مده، كه تو را از آنچه مى آيد باز مى دارد.

حدیث امام على عليه السلام براى آنچه از دست رفته ا