با خودت تکرار کن؛

«امروز سرشار از وقار و آرامش درونم،
ﻋﺸﻖ ﺍﻟﻬﯽ ﻫﻢ ﺍﮐﻨﻮﻥ پیشاپیش من حرکت می کند و راهم را هموار می سازد خداوندا سپاسگزارم»

با خودت تکرار کن؛ امروز سرشار از وقار و آرامش درو