#یزد حدود 1600 سال پیش توسط یزدگرد یکم، در حاشیه کویر بنیان گذاشته شد و نام خود را از پادشاه گرفت!

شهر یزد در دو قرن آخر دوران ساسانیان شهر مذهبی زرتشتیان بود و از لحاظ مذهبی تقریبا نقش قم امروز را داشت!

یزد حدود 1600 سال پیش توسط یزدگرد یکم، در حاشیه ک