پیامبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آ...

پیامبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله فرمودند:

هرکس که خواهد خانه اش به نعمتِ بی حساب آبادان باشد، به ذکر شش گانه زیر بپردازد:

اول آنکه در آغاز هرکار بگوید:
بسم الله الرحمن الرحیم

دوم آنکه چون نعمتی از راه حلال نصیبش شد، بگوید
الحمدالله رب العالمین

سوم آنکه چون خطا و لغزشی کند بگوید:
«استغفرالله ربی و اتوب الیه.»

چهارم آنکه چون غم و اندوه براو هجوم آورد بگوید :
لاحول و لا قوه الا بالله العلی العظیم

پنجم آنکه چون کارجدیدی شروع کند،گوید
ماشاالله

ششم آنکه چون از ظلم ستمگری هراس کند بگوید:
«حسبناالله و نعم الوکیل.