وقتی کلامی می‌شنوید آن‌را برای عمل کردن بیاموز...

وقتی کلامی می‌شنوید آن‌را برای عمل کردن بیاموزید
وقتی کلامی می‌شنوید
آن‌را برای عمل کردن بیاموزید
و نه برای نقل کردن ،
که راویان بسیار
امـا رعایت‌کنندگان کمَ‌ند ...!!🍃🍂

امام علی (علیه السلام)