خداوندا ، دلی دریـــا به من ده

در او عشقی نهنگ آسا به من ده

حریفان را بس آمد قطره‌ای چند

بگردان جام و آن دریا به من ده

نگارا نقش دیگر باید آراست

یکی آن کلک نقش آرا به من ده

ز مجنـونان دشت آشنـایی

منم امروز ، آن لیلا به من ده

به چشـم آهـوان دشت غربت

که سوز سینهٔ نی ها به من ده

تن آسـایان، بلایش بر نتـابند

بلی من گفتم ، آن بالا به من ده

چو با دریادلان افتی، قدح چیست

به جام آسمان دریا به من ده

گدایان همّـت شـــاهانه دارند

تو آن بی زیور زیبـا به من ده

غم دنیـا چه سنجد با دل من

از آن غم‌های بی‌دنیا به من ده

چه دل تنگ اند این ایینه رویان

دلی در سینه بی سیما به من ده

به جان سایه و دیدار خورشید

که صبری در شب یلدا به من ده

هوشنگ ابتهاج

يلدا بر همه شما عزيزان خجسته باد

#هوشنگ_ابتهاج

خداوندا ، دلی دریـــا به من ده در او عشقی نهنگ آس