دلم برای خودم تنگ شده

قديما همه چيز فرق داشت
بوي نون ، سادگي سفره
سلام عليك تو محله
آدما،همسايه ها،مدرسه
لبو فروش سر گذر
باباي مدرسه ، معلم
و همه چيز فرق داشت
شايد بزرگترين فرق تو
صداقت و خلوص و صفا بود
تو سادگی و بی ادعايی
اون روزا خيلي چيزا نبود و نداشتيم
امروز خيلی چيزا هست و نداريم
يادش بخير.

#دلم_برای_خودم_تنگ_شده

دلم برای خودم تنگ شده قديما همه چيز فرق داشت بوي