گزینه ها
پنهان
پنهان
نشان دار
نشان دار
گزارش
جمعه, ۱۷ آبان ۱۳۹۸, ۹:۲۷:۰۵

باور کن تو از هر شخص دیگری
برای خودت با ارزش تری
و این خود تویی
که تا آخرین لحظه ی زندگی
در کنار خودت خواهی ماند.

باور کن تو از هر شخص دیگری برای خودت با ارزش تری و این خود تویی که ...

ارسال نظر

پست قبلی
پست بعدی
گیتی شو انجمن جدید پست جدید
گیتی شو انجمن جدید

ورود

ثبت نام