عادت بی‌رحم‌ترین سم درون دنیاست !
چون آروم‌آروم تویِ مغز آدم میره و تا به خودت بجنبی می‌بینی که با تمام گوشت و پوست اسیرش شدی ...

اوریانا فالاچی

#اوریانا_فالاچی

عادت بی‌رحم‌ترین سم درون دنیاست چون آروم‌آروم توی