گزینه ها
پنهان
پنهان
نشان دار
نشان دار
گزارش
جمعه, ۱۷ آبان ۱۳۹۸, ۸:۵۸:۱۴

دوست داشتن کسی که معنی اش را نمی فهمد،

درست مثل توضیح دادن قانون نیوتن برای مادربزرگ است؛

تو چانه میزنی و او بافتنی اش را می بافد....

دوست داشتن کسی که معنی اش را نمی فهمد، درست مثل توضیح دادن قانون نی...

ارسال نظر

پست قبلی
پست بعدی
گیتی شو انجمن جدید پست جدید
گیتی شو انجمن جدید

ورود

ثبت نام