گزینه ها
پنهان
پنهان
نشان دار
نشان دار
گزارش
جمعه, ۱۷ آبان ۱۳۹۸, ۸:۵۰:۲۰

وقتی اتفاق بدی برایتان می افتد

✨سه انتخاب دارید

✨ بگذارید شما را محدود کند

✨ بگذارید شما را نابود کند

✨ و یا اجازه دهید شما را قویتر کند..

 وقتی اتفاق بدی برایتان می افتد ✨سه انتخاب دارید ✨ بگذارید شما را م...

ارسال نظر

پست قبلی
پست بعدی
گیتی شو انجمن جدید پست جدید
گیتی شو انجمن جدید

ورود

ثبت نام