گزینه ها
پنهان
پنهان
نشان دار
نشان دار
گزارش
جمعه, ۱۷ آبان ۱۳۹۸, ۸:۴۷:۳۴

خدایا آنچه دادی تشکر!!
آنچه ندادی تفکر!
که داده ات نعمت!
نداده ات حکمت!
و گرفته ات عبرت است!

یارب آنچه خیر است تقدیر ماکن!
وآنچه شر است از ما جدا كن..

خدایا آنچه دادی تشکر آنچه ندادی تفکر که داده ات نعمت نداده ات حکمت ...

ارسال نظر

پست قبلی
پست بعدی
گیتی شو انجمن جدید پست جدید
گیتی شو انجمن جدید

ورود

ثبت نام