هنگام فشارهای زیاد و عصبانیت با شوخ طبعی فضا را عوض کنید

اختلاف بسیاری از مدیران و کارکنان در هنگام عصبانیت آن ها صورت می گیرد.

به هرحال ممکن است همیشه اوضاع خوب پیش نرود و اتفاقات اطراف مثل تماس های تلفنی، جلسات زیاد، ضعف عملکردی و اشتباهات کارکنان و تاخیر در پرداخت مطالبات عصبانیتان کند.

شوخی و خنده به مقابله با فشارعصبی کمک می‌کند. از شوخ‌طبعی برای مواجهه با چیزی که عصبانیتان کرده است و انتظارات و توقعات غیرواقع‌بینانه‌ای که داشته‌اید استفاده کنید.

البته از طعنه و ریشخند دوری کنید زیرا ممکن است موجب جریحه‌دار شدن احساسات دیگران شده و همه چیز را بدتر کند.

#مدیریت