هر کلمه به سه شکل ظاهر میشه

1) خوانده میشود
2) نوشته میشود
3) بیان میشود

بین اینها تفاوت بزار.

تعداد کلماتی که اغلب افراد هنگام خوندن میشناسن و ذهنی اون رو درک میکنند از تعدادی که در نوشتن به کار میبرن بیشتره.

واسه همین درهنگام حرف زدن ودر استفاده از کلمات خونده شده و نوشته شده مشکلاتی به چشم میخوره و بعضابا تلفظ بد یا تپق پدید می‌آید.