با کارمندانتان رفیق نشوید!

بسیاری از مدیران تلاش می‌کنند با کارمندانشان رفیق و دوست شوند. آنان گمان می‌کنند که با دوستی با کارمندان می‌توانند به آنان انگیزه بدهند و مدیر موثری باشند. رفاقت با کارمندان در واقع اعتباری برای شما کسب نمی‌کند.

شما باید بکوشید که مدیری مورد احترام و معتبر باشید نه مدیری محبوب.
محبوبیت از دست رفتنی است و اعتبار ماندنی.

رفاقت با کارمندان برای شما محبوبیت به ارمغان می‌آورد. اما همین محبوبیت حریم ها را می‌شکند و شما را به سمت سازش با آنان می‌برد. که این سازش اعتبار فعالیت‌ها و دستورات شما را سست و ناپایدار می‌سازد.

شما باید تلاش کنید که مدیری مورد احترام و دارای اعتبار باشید. وقتی کارمندان به شما اعتماد کنند و به شما احترام بگذارند با جان و دل برایتان کار خواهند کرد.

#مدیریت