بیل گیتس به گرمایش زمین پایان می‌دهد

بیل گیتس، میلیاردر مشهور آمریکایی و یکی از کارآفرینان برتر هزاره جدید در فکر سرمایه‌گذاری روی یک "ابر شیمیایی" است که می‌تواند به روند گرمایش کره زمین پایان دهد.

عصر ایران

http://www.asriran.com/fa/news/688519

#بیل_گیتس

بیل گیتس به گرمایش زمین پایان می‌دهد بیل گیتس، می