واژه ها مشکی بپوشید
در عزایش تا ابد...
ای غزل...!
ای قافیه...!
ای مثنوی ها...!
تسلیت...

فرا رسیدن عاشورای حسینی تسلیت باد.

#عاشورا #یا_حسین

واژه ها مشکی بپوشید در عزایش تا ابد ای غزل ای قافیه ای مثنوی ها تسل...