تازه ترين رده بندى فدراسيون شطرنج اعلام شد و تيم ملى شطرنج ایران با ۳ پله صعود براى نخستين بار در تاريخ به رده بيستم جهان صعود كرد.

جهان ورزش

#شطرنج

تازه ترين رده بندى فدراسيون شطرنج اعلام شد و تيم