گزینه ها
پنهان
پنهان
نشان دار
نشان دار
گزارش
شنبه, ۰۹ شهریور ۱۳۹۸, ۱۲:۵۱:۲۰

از ارسطو پرسیدند در زندگی دشوارترین کارها چیست؟
گفت: اینکه انسان خود را بشناسد.

پرسیدند آسانترین کار چیست؟
گفت: اینکه دیگری را نصیحت کنند!

#ارسطو

از ارسطو پرسیدند در زندگی دشوارترین کارها چیست گفت اینکه انسان خود ...

ارسال نظر

پست قبلی
پست بعدی
گیتی شو انجمن جدید پست جدید
گیتی شو انجمن جدید

ورود

ثبت نام