پیکر داریوش اسدزاده امروز سه شنبه ۵ شهریور از مقابل خانه هنرمندان به سمت بهشت زهرا (س) تشییع شد. ف...

پیکر داریوش اسدزاده امروز سه شنبه ۵ شهریور از مقابل خانه هنرمندان به سمت بهشت زهرا (س) تشییع شد.

فارس

#داریوش_اسدزاده

پیکر داریوش اسدزاده امروز سه شنبه ۵ شهریور از مقا