هرچی پيرتر می‌شيم، چيز های كمتری به نظرمون ارزش صبر كردن دارند

As we grow older, and hence wiser, we slowly realize that:

Wearing a $300 or a $30.00 watch, they both tell the same time.

Whether we carry a $300 or a $30.00 wallet/handbag, the amount of money inside is the same.

Whether the house we live in is 300 or 3000 sq. ft., loneliness is the same.

Whether you drive a $8,000 Honda or a $80,000 Merc, they both serve the same purpose.

You will realize, your true inner happiness does not come from the MATERIAL things of this world.

Therefore, I hope you realize, when you have mates, buddies and old friends, brothers and sisters, who you chat with, laugh with, talk with, have sung songs with, talk about north-south-east-west or heaven and earth, that is "true happiness"!

SIX UNDENIABLE FACTS OF LIFE:

1. Don't educate your children to be rich. Educate them to be happy. So when they grow up they will know the "value" of things not the "price".

2. Best awarded words: "Eat your food as your medicines. Otherwise, you have to eat medicines as your food."

3. The One who loves you will never leave you because even if there are 100 reasons to give up he or she will find one reason to hold on.

4. There is a big difference between a "human being" and "being human". Only a few really understand it.

5. You are loved when you are born. You will be loved when you die. In between, You have to manage!

6. If you just want to "Walk Fast, Walk Alone!" But if you want to "Walk Far, Walk Together!"


SIX BEST DOCTORS IN THE WORLD:

1. Sunlight;
2. Rest;
3. Exercise;
4. Diet;
5. Self Confidence; and
6. Friends.

Maintain them in all stages of Life and enjoy a healthy life.

The older we get, the fewer things seem worth waiting in line for.

تَرجمه متن بالا:
همینطور که سن مون بيشتر میشه و پیرتر میشیم، كم كم مي فهميم که:

ساعت مچی مون چه ٣٠٠ دلاري باشه و چه ٣٠ دلاري، هردوتاشون یک زمان رو نشون میدن.

مهم نيست كه کیف پولمون ٣٠٠ دلار ارزش داشته باشه یا ٣٠ دلار ، ارزش پولی که داخل كيف هست فرقی نمی کنه.

خونه ای که داخلش ساكنيم؛ چه ٣٠٠ متری یا ٣٠٠٠ متری بازم روی تنهایی مااثری نداره.

چه صاحب ماشين هندای ٨ هزار دلاري باشيم چه ماشين مرسدس ٨٠ هزار دلاري، هر دوشون شما رو به مقصد مي رسونن.

متوجه خواهیم شد که خوشبختی واقعی ما ربطي به دنیای مادی دور و برمون ندارد.

بنابراين اميدوارم به اين نتيجه برسيد كه وقتی خواهر و برادر و دوستان قديمي اي داریم که می توانیم کنارشان بگوییم و بخندیم و درباره ي همه چيز صحبت كنيم و از دنیا لذت ببریم؛ این یعنی "خوشبختی واقعی".

پنج حقیقت غیر قابل انکار زندگی:

1- به فرزندانتون آموزش پولدار شدن ندهید، بلکه آموزش خوشبختی را بدهید، بنابراين وقتی که بزرگ می شن "ارزش" چیزها را بدانند؛ نه "قیمت" آنها را.

2- غذاتونو عین دارو بخورید وگرنه مجبور خواهید شد داروهاتون رو عین غذا بخورین.

3- کسی که شما رو دوست دارد؛ هرگز رهايتان نمی کند. زيرا اگر صدها دلیل برای ترک شما داشته باشد یک دلیل برای موندن پیدا می کند.

4- بین "وجود انسان" و "انسان بودن"، تفاوت بسیار است. فقط عده ی کمی متوجه این تفاوتند.

5- زماني كه متولد می شوید دوستتان دارند و وقتی هم بمیرید دوستتان خواهند داشت. فاصله بین این دو را خودتان باید مدیریت کنید.

شش تا از بهترین دکتر ها:

1- نورخورشید؛
2- استراحت؛
3- ورزش؛
4- رژیم غذایی مناسب؛
5- اعتماد به نفس؛
6- دوستان و عزیزان.

اين نكته ها رو در تمامی مراحل زندگيتون به كار بگيريد و از يک زندگی سالم لذت ببريد.

هرچی پيرتر می‌شيم، چيز های كمتری به نظرمون ارزش صبر كردن دارند...