بالای صفحه
گزینه ها
پنهان
پنهان
نشان دار
نشان دار
گزارش
چهار شنبه, ۲۳ مرداد ۱۳۹۸, ۱۷:۰۴:۱۲
کلمات قصار

آنكه در هنگام دوستی تو را ستایش كند بر چیزی كه در تو نیست در دشمنی نیز تو را بدگویی كند بر چیزی كه در تو نباشد ...

#ابن_سینا

آنكه در هنگام دوستی تو را ستایش كند بر چیزی كه در تو نیست در دشمنی ...

ارسال نظر

پست قبلی
پست بعدی
گیتی شو انجمن جدید پست جدید
گیتی شو انجمن جدید

ورود

ثبت نام