بالای صفحه
گزینه ها
پنهان
پنهان
نشان دار
نشان دار
گزارش
سه شنبه, ۲۲ مرداد ۱۳۹۸, ۳:۱۰:۳۸

در این خانه کژی ای دل گهی راست

در این خانه کژی ای دل گهی راست
برون رو هی که خانه خانه ماست

چو بادی تو گهی گرم و گهی سرد
رو آن جا که نه گرما و نه سرماست

تو خواهی که مرا مستور داری
منم روز و همیشه روز رسواست

تو میرابی که بر جو حکم داری
به جو اندرنگنجد جان که دریاست

تو پر و بال داری مرغ واری
به پر و بال مردان را چه پرواست

نجس در جوی ما آب زلالست
مگس بر دوغ ما بازست و عنقاست

صلا ای آفتاب لامکانی
که ذره ذره از تابش ثریاست

بحمدالله به عشق او بجستیم
از این تنگی که محراب و چلیپاست

دهل برگیر و در بازار می‌رو
ندا می‌کن که یوسف خوب سیماست

دریدم پرده ناموس و سالوس
که جان من ز جان خویش برخاست

#مولانا #غزل_شماره ۳۵۵ #مولوی

0

تلگرام
گوگل پلاس

40

0

ارسال نظر

پروفایل NON خروج
گیتی شو پست جدید جستجو
پست قبلی
پست بعدی