#روانشناسی_رنگ

رنگ #قرمز به صفحه انرژی می‌بخشد و در مخاطبین ایجاد انگیزه می‌کند.

این رنگ در سایت‌های:

♦️ دوست‌یابی
♦️ ورزش
♦️ خیریه
♦️ مد
♦️ غذا
♦️ دیزاین
♦️ سفر

بسیار پرکاربرد است.

منبع:joshwcorbett

روانشناسی_رنگ رنگ قرمز به صفحه انرژی می‌بخشد و در