حضرت امام باقر (علیه السلام)فرمودند :

خداوند از مردم خواستار دو فضيلت است:

1- به نعمت‌ها اقرار كنند تا بر آن بيفزايد،

2- به گناهان اعتراف نمايند تا آنها را ببخشد.

الحديث جلد 2 صفحه 182

#امام_محمد_باقر_ع