رابرت دنیرو برای بازی در فیلم "تنگه وحشت" 20 هزار دلار به یک دندان پزشک پرداخت کرد تا دندان هایش را به هم بریزد. وی بعدها مجبور شد پول بیشتری برای برگرداندن آن ها به حالت عادی خرج کند.

#رابرت_دنیرو

رابرت دنیرو برای بازی در فیلم تنگه وحشت 20 هزار د