سه قلوهایی با 11 سال اختلاف سن! دوتا ازاین سه دختر یازده سال پیش به دنیا آمدند و سومین جنین تحت نظ...

سه قلوهایی با 11 سال اختلاف سن!

دوتا ازاین سه دختر یازده سال پیش به دنیا آمدند و سومین جنین تحت نظر پزشکان، فریز شد.

پس از گذشت 11 سال، پدر و مادر آن‌ها تصمیم گرفتند تا قُل سوم را هم به دنیا بیاورند!

سه قلوهایی با 11 سال اختلاف سن دوتا ازاین سه دختر