اسپرانتو (Esperanto)، زبان رسمی کره زمین ! زبان رسمی جهان ترکیبی از انگلیسی، آلمانی، فرانسوی و اسپ...

اسپرانتو (Esperanto)، زبان رسمی کره زمین !

زبان رسمی جهان ترکیبی از انگلیسی، آلمانی، فرانسوی و اسپانیایی هستش که 16 قاعده داره و هر حرف تنها یک تلفظ، این زبان در سال 1887 توسط یک دکتر لهستانی بنام "اسپرانتو" به معنای امید نامگذاری شد چون امید داشت همه جهان به این زبان صحبت کنن!

#اسپرانتو

اسپرانتو Esperanto، زبان رسمی کره زمین  زبان رسمی