کاروان شادی در دوحه به دنبال پیروزی 4- 0 قطر بر امارات در جام ملت های آسیا، کاروان شادی در خیابان ...

کاروان شادی در دوحه

به دنبال پیروزی 4- 0 قطر بر امارات در جام ملت های آسیا، کاروان شادی در خیابان های اصلی دوحه به راه افتاده

عصرایران

#جام_ملت_های_آسیا

کاروان شادی در دوحه به دنبال پیروزی 4 0 قطر بر ام