حسرت قهرمانی آسیا 47 ساله شد ژاپن 3 ایران 0 جام ملت های آسیا، مسابقه رده بندی ندارد و صرفاً بازی ...

حسرت قهرمانی آسیا 47 ساله شد

ژاپن 3
ایران 0

جام ملت های آسیا، مسابقه رده بندی ندارد و صرفاً بازی فینال برگزار می شود.

تیم ملی ژاپن با برنده قطر و امارات فینال را برگزار خواهد کرد.

#بازی_ایران_و_ژاپن

حسرت قهرمانی آسیا 47 ساله شد ژاپن 3 ایران 0 بازی_