چرا کودکان باید هندوانه بخورند ؟ آهن هندوانه باعث کاهش کم خونی می شود هندوانه دارای قند طبیعی می ب...

چرا کودکان باید هندوانه بخورند ؟

آهن هندوانه باعث کاهش کم خونی می شود
هندوانه دارای قند طبیعی می باشد که این قند فعالیت مغز کودک را افزایش می دهد.

#کودک #خواص_هندوانه #هندوانه

چرا کودکان باید هندوانه بخورند  آهن هندوانه باعث