حضرت امام حسن عسکری علیه السلام:

همانا رسیدن به خدا، سفری است که جز با مرکب قرار دادن شب (شب زنده داری)‌ نمی توان به آن دست یافت.
میلاد امام حسن عسکری ع مبارک

#امام_حسن_عسکری

حضرت امام حسن عسکری علیه السلام همانا رسیدن به خد