مهتاب کرامتی، داور بخش های بین الملل و قصه 90 ثانیه بیست و یکمین جشنواره بین المللی «قصه گویی»

منبع: اینستاگرام بانو مهتاب کرامتی

#مهتاب_کرامتی

مهتاب کرامتی، داور بخش های بین الملل و قصه 90 ثان