پنهان
نشان دار
گزارش

جمعه 25 آبان 1397 21:24:18

جمعه 25 آبان 1397 21:24:18
بهترین ها

به نظر شما بهترین بازیگر تاریخ سینمای جهان کیست؟

رابرت دنیرو

به نظر شما بهترین بازیگر تاریخ سینمای جهان کیست
16

رابرت دنیرو

مارلون براندو

به نظر شما بهترین بازیگر تاریخ سینمای جهان کیست
16

مارلون براندو

جک نیکلسون

به نظر شما بهترین بازیگر تاریخ سینمای جهان کیست
15

جک نیکلسون

اَل پاچینو

به نظر شما بهترین بازیگر تاریخ سینمای جهان کیست
12

اَل پاچینو

دانیل دی لوئیز

به نظر شما بهترین بازیگر تاریخ سینمای جهان کیست
8

دانیل دی لوئیز

تام هنکز

به نظر شما بهترین بازیگر تاریخ سینمای جهان کیست
7

تام هنکز

داستین هافمن

به نظر شما بهترین بازیگر تاریخ سینمای جهان کیست
6

داستین هافمن

پل نیومن

به نظر شما بهترین بازیگر تاریخ سینمای جهان کیست
6

پل نیومن

هامفری بوگارت

به نظر شما بهترین بازیگر تاریخ سینمای جهان کیست
4

هامفری بوگارت

آنتونی هاپکینز

به نظر شما بهترین بازیگر تاریخ سینمای جهان کیست
3

آنتونی هاپکینز

لارنس اولیویر

به نظر شما بهترین بازیگر تاریخ سینمای جهان کیست
3

لارنس اولیویر

دنزل واشینگتن

به نظر شما بهترین بازیگر تاریخ سینمای جهان کیست
3

دنزل واشینگتن

مورگان فریمن

به نظر شما بهترین بازیگر تاریخ سینمای جهان کیست
2

مورگان فریمن

بن کینگزلی

به نظر شما بهترین بازیگر تاریخ سینمای جهان کیست
1

بن کینگزلی

گری اولدمن

به نظر شما بهترین بازیگر تاریخ سینمای جهان کیست
1

گری اولدمن

شون پن

به نظر شما بهترین بازیگر تاریخ سینمای جهان کیست
1

شون پن

هریسون فورد

به نظر شما بهترین بازیگر تاریخ سینمای جهان کیست
1

هریسون فورد

ارسال نظر

ورود

ثبت نام

گیتی شو
گیتی شو