پنهان
نشان دار
گزارش

جمعه 25 آبان 1397 19:09:50

جمعه 25 آبان 1397 19:09:50

طرفدار کدام یک از بازیگران خارجی هستید؟

جانی دپ

طرفدار کدام یک از بازیگران خارجی هستید
12

جانی دپ

لئوناردو دی کاپریو

طرفدار کدام یک از بازیگران خارجی هستید
12

لئوناردو دی کاپریو

جرج کلونی

طرفدار کدام یک از بازیگران خارجی هستید
11

جرج کلونی

برد پیت

طرفدار کدام یک از بازیگران خارجی هستید
11

برد پیت

تام کروز

طرفدار کدام یک از بازیگران خارجی هستید
10

تام کروز

دنزل واشینگتن

طرفدار کدام یک از بازیگران خارجی هستید
9

دنزل واشینگتن

بردلی کوپر

طرفدار کدام یک از بازیگران خارجی هستید
8

بردلی کوپر

بن افلک

طرفدار کدام یک از بازیگران خارجی هستید
4

بن افلک

مت دیمون

طرفدار کدام یک از بازیگران خارجی هستید
4

مت دیمون

ویل اسمیت

طرفدار کدام یک از بازیگران خارجی هستید
2

ویل اسمیت

کریستین بیل

طرفدار کدام یک از بازیگران خارجی هستید
1

کریستین بیل

رابرت داونی جونیور

طرفدار کدام یک از بازیگران خارجی هستید
1

رابرت داونی جونیور

ارسال نظر

ورود

ثبت نام

گیتی شو
گیتی شو